коефіцієнт

коефіцієнт
-а, ч.
1) Числовий або літерний множник у функціональній залежності. || Число, на яке слід помножити яку-небудь величину, щоб дістати величину, потрібну за даних умов. Коефіцієнт збитковості. Коефіцієнт обороту.
2) Величина, що визначає яку-небудь властивість фізичного тіла. Коефіцієнт тертя.
••

Коефіціє́нт ко́ри́сної ді́ї — а) відношення кількості корисної роботи, виконаної яким-небудь механізмом, до кількості витраченої ним енергії; видатність (див. вида́тність2); б) (перен.) про ефективність, користь дій, діяльність кого-, чого-небудь.

3) Кількісна характеристика. Коефіцієнт блокування. Коефіцієнт релевантності.
••

Валю́тний коефіціє́нт — курсове співвідношення за переведення грошових сум та цін з однієї валюти в іншу.

Зага́льний коефіціє́нт наро́джуваності — відношення кількості народжень за рік до середньої численності населення.

Коефіціє́нт приро́дного при́росту насе́лення — різниця коефіцієнтів народжуваності і смертності.

Коефіціє́нт розумо́вих зді́бностей — коефіцієнт, що його одержують від ділення віку розумового розвитку на хронологічний вік та множення на 100.

Коефіціє́нт сме́ртності — відношення загального числа померлих за рік до чисельності населення.

Коефіціє́нт трудомі́сткості — затрати праці в розрахунку на одиницю виробленої продукції.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Полезное


Смотреть что такое "коефіцієнт" в других словарях:

  • коеф. — коефіцієнт …   Гірничий енциклопедичний словник

  • коефіцієнт — іменник чоловічого роду …   Орфографічний словник української мови

  • коефіцієнтний — прикметник …   Орфографічний словник української мови

  • КОЕФІЦІЄНТ ОПОРУ АБО КОЕФІЦІЄНТ ВТРАТ НАПОРУ ξ — коэффициент сопротивления или коэффициент потерь напора resistance factor or head loss factor *Widerstandskoeffizient oder Druckverlustkoeffizient – безрозмірний коефіцієнт, який дорівнює втраті напору (по довжині hl або місцевій hj), поділеній… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • Коефіцієнт опору повного (системи) — коэффициент полного сопротивления (системы) total resistance factor (of system) *Gesamtwiderstandkoeffizient (des Systems) – безрозмірний коефіцієнт, який відповідає втраті напору hf . За допомогою цього коефіцієнта втрати напору виражаються… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • коефіцієнт шезі — коэффициент Шези Shesi′s coefficient *Schesi–Koeffizient – емпіричний коефіцієнт (м0.5/с), який входить до формули Шезі: , де v – швидкість потоку, м/с; R – гідравлічний радіус, м; ір – п єзометричний похил. У квадратичній області тертя с… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • Коефіцієнт витрати отвору або насадки μ0 або μн — коэффициент расхода отверстия или насадки, μ0 или μн discharge coefficient of hole and flow nozzle, Mh or Mn *Durchfluβfaktor der Öffnung oder des Aufsatzes μ0 oder μн – безрозмірний коефіцієнт, який входить у формулу для витрати Q0 у випадку… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • КОЕФІЦІЄНТ ВТРАТИ НАПОРУ ПРОСТОГО КОРОТКОГО ТРУБОПРОВОДУ μт. — коэффициент потери напора простого короткого трубопровода head loss coefficient of an ordinary short pipeline *Druckverlustfaktor der einfachen kurzen Rohrleitung – безрозмірний коефіцієнт, який входить у формулу для витрати Qт у випадку простого …   Гірничий енциклопедичний словник

  • коефіцієнт шорсткості — коэффициент шероховатости stiffness coefficient Rauhigkeitszahl, Rauhigkeits(bei)wert – в гідравліці число, яке визначається на основі дослідів і характеризує ступінь шорсткості стінок русла (розмір виступів шорсткості, їх форму тощо); коефіцієнт …   Гірничий енциклопедичний словник

  • коефіцієнт структурної в’язкості — вязкости структурный коэффициент viscosity structural coefficient Faktor der Strukturviskosität – перевищення динамічної в язкості золю над ньютонівською в язкістю або ж різниця між динамічними коефіцієнтами в язкості у випадку малих і дуже… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»